Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak20. prosinca 2017.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

EU uvodi nova pravila trgovinske zaštite

Danas na snagu stupa novi zakonodavni akt EU-a o trgovinskoj zaštiti kao sastavni dio plana predsjednika Junckera o Europi koja štiti. Novo zakonodavstvo donosi promjenu u načinu postupanja EU-a protiv dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja u...

Prijedlog izmjena antidampinškog i antisubvencijskog zakonodavstva EU-a

Komisija je objavila i prvo izvješće za određenu zemlju o poremećajima na tržištu koje je uzrokovala država.

Nakon objave u Službenom listu EU-a izmijenjeni zakonodavni akt stupa na snagu nešto više od godinu dana otkad ga je Komisija predložila. Njime se uvodi nova metoda za izračun mogućeg dampinga pri uvozu u EU iz zemalja u kojima je gospodarstvo poremećeno zbog uplitanja države.

Cilj je novog zakonodavnog akta Europi osigurati instrumente trgovinske zaštite primjerene trenutačnoj situaciji u međunarodnoj trgovini, osobito s obzirom na poremećaje koje uzrokuje država i koji vrlo često dovode do prekomjernih kapaciteta, pri čemu će se u potpunosti poštovati međunarodne obveze EU-a unutar pravnog okvira Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

Predsjednik Jean-Claude Juncker izjavio je: EU jest i ostat će jedno od najotvorenijih tržišta na svijetu. Nalazimo se na prvoj liniji obrane otvorene i pravedne trgovine utemeljene na propisima i za takvu ćemo se trgovinu zalagati i u budućnosti. Međutim, to ne smijemo smatrati naivnošću. Naše čvrsto uvjerenje, temeljeno na činjenicama, da trgovina donosi prosperitet neće nas spriječiti da svoje radnike i poduzeća branimo svim zakonitim sredstvima od onih koji ne igraju po pravilima. Zahvaljujući novom zakonodavstvu i novim, moderniziranim instrumentima koji će uskoro biti na snazi Europa će moći držati korak s brzim promjenama u međunarodnom trgovinskom okruženju te će moći učinkovitije djelovati.

Povjerenica za trgovinu Cecilia Malmström izjavila je: Pozdravljamo današnje stupanje na snagu novog antidampinškog i antisubvencijskog zakonodavnog akta EU-a. To je važan trenutak u našoj politici trgovinske zaštite, a ujedno i dokaz nastojanja EU-a da osigura snažne i djelotvorne instrumente trgovinske zaštite. EU je otvoren za poslovanje, no istovremeno je naša obveza zaštiti našu industriju od nepravednog tržišnog natjecanja s uvozom, posebno iz zemalja u čijim gospodarstvima postoje znatni poremećaji uzrokovani uplitanjem države. Objava izvješćâ po zemljama pomoći će nam pri provedbi nove metodologije u praksi. Izvješća će koristiti i industriji EU-a koja će se na njih moći pozvati u postupcima protiv zemalja u kojima postoje poremećaji.

Damping se obično izračunava usporedbom izvoznih cijena s domaćim cijenama ili troškovima u zemlji izvoznici. Ako su domaće cijene ili troškovi poremećeni zbog intervencije države u gospodarstvu, Komisija će ih u izračunu domaće vrijednosti zanemariti te će umjesto njih upotrijebiti druge referentne vrijednosti koje odražavaju neporemećene troškove proizvodnje i prodaje.

Nova metodologija može se primijeniti na sve članice WTO-a. Prije primjene nove metodologije bit će nužno dokazati da u gospodarstvu zemlje izvoznice postoje znatni poremećaji uzrokovani uplitanjem države. Kako bi to učinila, Komisija će ispitati sve dokaze iznesene u okviru ispitnog postupka, uključujući dokaze koje iznese industrija EU-a. Osim toga, Komisija u tom kontekstu može izraditi izvješća u kojima se opisuju gospodarstva određenih zemalja ili sektora.

Usporedno s objavom izmjena u antidampinškom zakonodavstvu EU-a, Komisija je danas objavila prvo izvješće za određenu zemlju predviđeno novim zakonodavnim aktom. Za prvo izvješće Komisija je odabrala Kinu jer je većina antidampinških aktivnosti EU-a povezana s uvozom iz te zemlje.

U danas objavljenom izvješću činjenično su opisani određeni aspekti kineskoga gospodarstva, a naglasak je stavljen na makroekonomiju, glavne proizvodne čimbenike u svim postupcima proizvodnje (npr. radna snaga, energija) te određene sektore gospodarstva, među ostalima sektor čelika i keramike.

Ostala izvješća izradit će se na temelju istih kriterija: relativne važnosti u antidampinškim aktivnostima EU-a te naznaka o mogućim poremećajima u gospodarstvu uzrokovanih intervencijama vlade. Sljedeće izvješće po zemljama odnosit će se na Rusiju.

Industriji EU-a izvješća po zemljama mogu poslužiti kao dokaz za zahtjev da se u antidampinškim ispitnim postupcima upotrijebi nova metodologija. U svakom ispitnom postupku Komisija će na temelju svih dokaza u spisu ispitati je li potrebna primjena nove metodologije. Sve stranke u ispitnom postupku, uključujući vladu predmetne zemlje i proizvođače izvoznike, imat će mogućnost iznijeti primjedbe i opovrgnuti zaključke iz izvješća tijekom ispitnog postupka.

U okviru nove metodologije ulogu mogu imati socijalni i ekološki standardi. Pri odabiru odgovarajuće reprezentativne treće zemlje za potrebe zamjene troškova Komisija će osim bruto nacionalnog dohotka po glavi stanovnika ili drugih relevantnih ekonomskih pokazatelja u obzir uzeti i stupanj socijalne zaštite i zaštite okoliša u reprezentativnoj zemlji.

Nova će metodologija ojačati i antisubvencijsko zakonodavstvo EU-a te će omogućiti da se u budućim predmetima sve nove subvencije otkrivene tijekom ispitnog postupka ispitaju i uzmu u obzir pri utvrđivanju konačne pristojbe.

Kontekst

Europska komisija 9. studenoga 2016. predstavila je prijedlog nove metode za izračun dampinga pri uvozu iz zemalja u kojima postoje znatni poremećaji na tržištu. Nakon trilateralnih pregovora Europski parlament i Vijeće 3. listopada 2017. složili su se s prijedlogom Komisije.

Pojedinosti

Datum objave
20. prosinca 2017.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj