Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak9. ožujka 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 3 min

EU se zalaže za snažnije i ambicioznije partnerstvo s Afrikom

Europska komisija i Visoki predstavnik za vanjske poslove i sigurnosnu politiku danas su iznijeli prijedlog nove strategije s Afrikom. U toj se komunikaciji iznose prijedlozi za jačanje suradnje u okviru partnerstava u pet ključnih područja: zelenoj...

EU se zalaže za snažnije i ambicioznije partnerstvo s Afrikom

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Današnja strategija s Afrikom plan je za daljnje djelovanje i dovođenje našeg partnerstva s Afrikom na sljedeću razinu. Afrika je prirodni partner i susjed Europske unije. Zajedno možemo izgraditi prosperitetniju, mirniju i održiviju budućnost za sve.

Visoki predstavnik za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednik Europske komisije za snažniju Europu u svijetu Josep Borrell naglasio je: Europska budućnost dijelom ovisi o Africi. Za prevladavanje zajedničkih izazova treba snažnu Afriku, a Afrika treba snažnu Europu. Jačanje već vrlo snažnog partnerstva u područjima kao što su mir i stabilnost, borba protiv siromaštva, nejednakosti, terorizma i ekstremizma donijet će brojne prednosti. Potrebni smo jedni drugima kako bismo bili snažniji i postigli zajednički cilj: bolji svijet i međunarodni poredak utemeljen na pravilima.

Europska povjerenica za međunarodna partnerstva Jutta Urpilainen rekla je: Predložena partnerstva koja se temelje na zajedničkim interesima i vrijednostima omogućit će Africi i Europi da zajedno predvode digitalnu transformaciju te potiču održivo ulaganje i otvaranje radnih mjesta. Moj je prioritet osigurati da se žene i mladi uključe u provedbu strategije s Afrikom koja je u skladu s njihovim željama.

Obnovljena suradnja u okviru partnerstava u pet danas predloženih područja temeljit će se na stalnom dijalogu s afričkim partnerima, koji će se intenzivirati uoči sljedećeg sastanka na vrhu EU-a i Afričke unije. Sastanak će se održati u Bruxellesu u listopadu 2020. kako bi se definirali zajednički strateški prioriteti za naredne godine.

Izneseni prijedlozi rezultat su sve kvalitetnijih odnosa EU-a i Afrike. Uz šesti sastanak na vrhu između Afričke unije i EU-a te dovršetak pregovaranja sporazuma o novom partnerstvu između EU-a te skupine afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja, 2020. bit će važna godina za učvršćivanje našeg partnerstva s Afrikom.

To se partnerstvo treba temeljiti na jasnom razumijevanju obostranih i uzajamnih interesa i odgovornosti.

U Komunikaciji se predlaže da suradnja EU-a i Afrike obuhvaća sljedeće mjere:

  1. maksimalno iskorištavanje prednosti zelene tranzicije i smanjenje prijetnji za okoliš uz puno poštovanje Pariškog sporazuma
  2. poticanje digitalne transformacije kontinenta
  3. znatno povećanje ekološko, društveno i financijski održivih ulaganja koja su otporna na posljedice klimatskih promjena poticanje prilika za ulaganje povećanjem uporabe inovativnih mehanizama financiranja te poticanje regionalne i kontinentalne gospodarske integracije, prvenstveno putem Sporazuma o kontinentalnom području slobodne trgovine u Africi
  4. privlačenje ulagača podupiranjem afričkih država u donošenju politika i regulatornih reformi za poboljšanje poslovnog okruženja i ulagačke klime, uključujući jednake uvjete poslovanja
  5. brzo unapređenje učenja, znanja i vještina te istraživačkih i inovacijskih kapaciteta, pogotovo među ženama i mladima, uz zaštitu i unapređenje socijalnih prava te iskorjenjivanje dječjeg rada
  6. prilagodba i povećanje Unijine potpore mirovnim naporima u Africi putem strukturiranijeg i strateškog oblika suradnje, uz poseban naglasak na najranjivijim regijama
  7. integracija dobrog upravljanja, demokracije, ljudskih prava, vladavine prava i rodne ravnopravnosti u djelovanje i suradnju
  8. osiguravanje otpornosti povezivanjem humanitarnih, razvojnih, mirovnih i sigurnosnih intervencija u svim fazama sukoba i kriza
  9. osiguravanje uravnoteženih, dosljednih i sveobuhvatnih partnerstava za migracije i mobilnost
  10. jačanje međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima i jačanje multilateralnog sustava u čijem su središtu Ujedinjeni narodi.

Kontekst

Europska komisija i Komisija Afričke unije sastale su se 27. veljače 2020. na desetom sastanku u Addis Abebi kako bi raspravile o budućoj suradnji u navedenim područjima. U svibnju će se održati sastanak ministara vanjskih poslova iz Afričke unije i Europske unije, što je još jedna važna prilika za savjetovanje s afričkim partnerima.

Komisijini prijedlozi temelje se na obvezama preuzetima na petom sastanku na vrhu Afričke unije i Europske unije koji se održao u Abidjanu. Otad je postignut određeni napredak pa je tako 2018. uspostavljen Savez Afrike i Europe za održiva ulaganja i radna mjesta koji poziva na jačanje gospodarskih i trgovinskih odnosa putem održivih ulaganja i otvaranja radnih mjesta. Povrh toga, važan korak u produbljivanju suradnje u tim područjima bio je Memorandum o razumijevanju o miru, sigurnosti i upravljanju između Afričke unije i EU-a, koji je sklopljen 2018.

Pojedinosti

Datum objave
9. ožujka 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj