Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak29. lipnja 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

EU-ov Kodeks postupanja za borbu protiv nezakonitog govora mržnje na internetu još je koristan

Europska komisija je objavila rezultate pete evaluacije Kodeksa postupanja za borbu protiv nezakonitog govora mržnje na internetu iz 2016. Rezultati su općenito pozitivni: informatička poduzeća u roku od 24 sata provjere 90 % označenog sadržaja, a...

EU-ov Kodeks postupanja za borbu protiv nezakonitog govora mržnje na internetu još je koristan

Věra Jourová, potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost, izjavila je: Kodeks postupanja i dalje je uspješno sredstvo za suzbijanje nezakonitog govora mržnje na internetu kojim su ostvarena hitno potrebna poboljšanja uz potpuno poštovanje temeljnih prava i korisna partnerstva organizacija civilnog društva, nacionalnih tijela i internetskih platformi. Sada je vrijeme da osiguramo da sve platforme podliježu istim obvezama širom jedinstvenog tržišta i u zakonodavstvu jasno definiramo njihove odgovornosti kako bi korisnici na internetu bili sigurniji. Sve što je nezakonito izvan interneta nezakonito je i na internetu.

Didier Reynders, povjerenik za pravosuđe, izjavio je: Drago mi je što su rezultati dobri. Međutim, ne bismo se smjeli zadovoljiti postignutim poboljšanjima i trebamo nastaviti naša nastojanja u tom smjeru. Apeliram na platforme da riješe pitanja koja su utvrđena u nedavnim evaluacijama, posebno u pogledu transparentnosti i pružanja povratnih informacija korisnicima. U tom kontekstu bit će ključan akt o digitalnim uslugama, koji je u pripremi. Njime će se utvrditi europski okvir za digitalne usluge i upotpuniti postojeća djelovanja EU-a za ograničavanje nezakonitog govora mržnje na internetu.Komisija će razmotriti i mogućnost uvođenja obvezujućih mjera u pogledu transparentnosti za platforme kako bi bilo jasnije kako postupaju s nezakonitim govorom mržnje na svojim stranicama.

Petom evaluacijom pokazalo se da su u prosjeku:

  • platforme provjerile 90 % označenog sadržaja u roku od 24 sata, u usporedbi s 40 % 2016.,
  • te 2020. uklonile 71 % sadržaja koji se smatra nezakonitim govorom mržnje, u usporedbi sa svega 28 % tijekom 2016.
  • prosječna stopa uklanjanja, slična onoj iz prethodnih evaluacija, pokazuje da platforme i dalje poštuju slobodu izražavanja i izbjegavaju uklanjanje sadržaja koji nije nedvojbeno nezakonit govor mržnje.
  • platforme su odgovorile i dale povratne informacije na 67,1 % zaprimljenih prijava. To je više nego u prethodnoj evaluaciji (65,4 %). Međutim, samo Facebook sustavno obavještava svoje korisnike; na svim drugim platformama potrebna su poboljšanja.

Sljedeći koraci

Rezultati koji su dobiveni u kontekstu primjene Kodeksa postupanja tijekom posljednje četiri godine upotrijebit će se za aktualna razmatranja kako postrožiti mjere za kontrolu nezakonitog sadržaja na internetu u okviru budućeg akta o digitalnim uslugama. U tu svrhu Komisija je nedavno pokrenula i javno savjetovanje.

Komisija će razmotriti koji bi bio najbolji način da se sve platforme na kojima se pojavljuje nezakoniti govor mržnje privole na uspostavljanje djelotvornih sustava za prijavljivanje i reagiranje.

Uz to, predviđeno je da Komisija tijekom 2020. i 2021. nastavi pospješivati dijalog informatičkih poduzeća i organizacija civilnog društva koja se konkretno zalažu za suzbijanje govora mržnje, posebno u cilju omogućavanja kontakta s timovima za moderiranje sadržaja i obostranog razumijevanja lokalnih pravnih specifičnosti govora mržnje.

Kontekst

Prema Okvirnoj odluci o borbi protiv rasizma i ksenofobije kaznenim se djelom smatra javno poticanje na nasilje ili mržnju protiv skupine osoba ili člana takve skupine na temelju rase, boje kože, vjeroispovijesti, podrijetla te nacionalne ili etničke pripadnosti. Govor mržnje definiran u toj okvirnoj odluci kazneno je djelo i kad se pojavljuje na internetu.

Reagirajući na širenje rasističkog i ksenofobnog govora mržnje na internetu, Europska komisija i četiri velika informatička poduzeća (Facebook, Microsoft, Twitter i Youtube) predstavili su 31. svibnja 2016. Kodeks postupanja za borbu protiv nezakonitog govora mržnje na internetu. Nakon toga su i Instagram, Google+, Snapchat, Dailymotion i Jeuxvideo.com pristupili Kodeksu.

Kodeks postupanja temelji se na bliskoj suradnji Europske komisije, internetskih platformi, organizacija civilnog društva i nacionalnih tijela. Svi se dionici redovno sastaju u okviru skupine na visokoj razini za borbu protiv rasizma i ksenofobije i raspravljaju o napretku i problemima.

Sve su predmetne evaluacije provedene uz upotrebu zajednički dogovorene metodologije kako bi bilo moguće uspoređivati rezultate iz svake od njih. Peta evaluacija trajala je šest tjedana, od 4. studenoga do 19. prosinca 2019., a sudjelovale su 34 organizacije civilnog društva i pet javnih tijela te je razmotren uzorak od 4364 prijave iz svih država članica (uključujući i Ujedinjenu Kraljevinu), ali bez Luksemburga, Nizozemske, Malte i Danske. Prijave su podnesene kanalima za prijavljivanje koji su dostupni svim korisnicima ili posebnim, za to namijenjenim kanalima koji su dostupni samo prijavljivačima s posebnim ovlastima.

Više informacija

Više informacija o petoj evaluaciji i općenito o radu na suzbijanju govora mržnje na internetu dostupno je na sljedećoj stranici.

Informativna napomena o „Ocjeni Kodeksa postupanja za borbu protiv nezakonitog govora mržnje na internetu. Trenutačno stanje”, koju je pripremila Komisija za Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove 7. i 8. listopada 2019.

Pojedinosti

Datum objave
29. lipnja 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj