Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak13. listopada 2020.Predstavništvo u Hrvatskoj

Državne potpore: Komisija produljuje i proširuje privremeni okvir kako bi pružila dodatnu potporu poduzećima sa znatnim gubitkom prometa

Europska komisija odlučila je produljiti i proširiti područje primjene privremenog okvira za državne potpore, koji je donesen 19. ožujka 2020. radi potpore gospodarstvu u kontekstu pandemije koronavirusa. Svi odjeljci privremenog okvira produljuju se...

Državne potpore: Komisija produljuje i proširuje privremeni okvir kako bi pružila dodatnu potporu poduzećima sa znatnim gubitkom prometa

Izvršna potpredsjednica Margrethe Vestager, zadužena za politiku tržišnog natjecanja, izjavila je: Privremeni okvir pomogao je državama članicama u nošenju s posljedicama krize. Danas taj okvir produljujemo kako bi se zadovoljile trajne potrebe poduzećâ i istodobno zaštitilo jedinstveno tržište EU-a. Uvodimo i novu mjeru kojom se državama članicama omogućuje da poduzećima koja se suočavaju sa znatnim gubitkom prometa pruže potporu za dio njihovih nepokrivenih fiksnih troškova. Naposljetku, uvodimo nove mogućnosti za izlazak države iz dokapitaliziranih poduzeća, pri čemu će država moći zadržati svoj udio koji je u tim poduzećima imala prije dokapitalizacije i ograničiti narušavanje tržišnog natjecanja.

Produljenje primjene privremenog okvira

Privremeni okvir trebao je isteći 31. prosinca 2020., osim mjera dokapitalizacije, koje su se mogle odobriti do 30. lipnja 2021. Današnjom se izmjenom odredbe privremenog okvira uz postojeće pragove produljuju za dodatnih šest mjeseci, do 30. lipnja 2021., a mjere dokapitalizacije produljuju se za tri mjeseca, do 30. rujna 2021.

Cilj je državama članicama omogućiti da u kontekstu krize uzrokovane koronavirusom i uz zaštitu ravnopravnih uvjeta tržišnog natjecanja pruže potporu poduzećima, osobito ako se privremeni okvir do sada nije u potpunosti mogao iskoristiti. Komisija će do 30. lipnja 2021. preispitati potrebu za daljnjim produljenjem ili prilagodbom privremenog okvira.

Potpora za nepokrivene fiksne troškove poduzeća

Današnjom se izmjenom uvodi i nova mjera kojom se državama članicama omogućuje da podupru poduzeća koja su zbog pandemije koronavirusa tijekom prihvatljivog razdoblja pretrpjela pad prometa od najmanje 30 % u usporedbi s istim razdobljem 2019. Time će se osigurati potpora za dio fiksnih troškova korisnika koji nisu pokriveni njihovim prihodima, i to u iznosu od najviše 3 milijuna EUR po poduzetniku. Pružanjem potpore tim poduzećima privremenim pokrivanjem dijela njihovih troškova nastoji se spriječiti propadanje njihova kapitala, održati njihovu poslovnu aktivnost i osigurati im snažnu platformu za oporavak. Time se omogućuje usmjerenija potpora poduzećima kojima je nedvojbeno potrebna.

Izlazak države iz poduzeća koja su prethodno bila u državnom vlasništvu

Komisija je i prilagodila uvjete za mjere dokapitalizacije na temelju privremenog okvira, posebno za izlazak države iz dokapitalizacije poduzeća u kojima je država bila postojeći dioničar prije dokapitalizacije. Izmjenom se državi omogućuje izlazak iz vlasničkoga kapitala takvih poduzeća putem neovisne procjene uz istodobno obnavljanje udjela koji je imala prije dokapitalizacije i zadržavanje zaštitnih mjera radi očuvanja učinkovitog tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu.

Produljenje privremenog izuzeća svih država s popisa država s „utrživim rizikom” u okviru Komunikacije o kratkoročnom osiguranju izvoznih kredita

Naposljetku, uzimajući u obzir stalni opći nedostatak privatnih kapaciteta za pokrivanje svih gospodarski opravdanih rizika za izvoz u države s popisa država s utrživim rizikom, izmjenom se predviđa produljenje privremenog izuzeća svih država s popisa zemalja s „utrživim rizikom” u okviru Komunikacije o kratkoročnom osiguranju izvoznih kredita do 30. lipnja 2021.

Kontekst privremenog okvira i tekući rad na potpori Mehanizmu za oporavak i otpornost

Komisija je u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije 19. ožujka 2020. donijela novi privremeni okvir za potporu gospodarstvu u kontekstu pandemije koronavirusa. Privremeni okvir prvi je put izmijenjen 3. travnja 2020., čime su povećane mogućnosti za državnu potporu istraživanju, testiranju i proizvodnji proizvoda bitnih za suzbijanje širenja koronavirusa te za očuvanje radnih mjesta i daljnju potporu gospodarstvu. Dodatno je izmijenjena 8. svibnja kako bi se uvele mjere dokapitalizacije i kreditiranja podređenim dugom te 29. lipnja 2020. kako bi se pružila dodatna potpora mikropoduzećima, malim poduzećima i novoosnovanim poduzećima te potaknula privatna ulaganja.

Privremenim okvirom prepoznaju se ozbiljni poremećaji u cjelokupnome gospodarstvu Unije. Njime se državama članicama omogućuje da u potpunosti iskoriste fleksibilnost predviđenu pravilima o državnim potporama kako bi poduprle gospodarstvo i istovremeno se ograničavaju negativne posljedice za jednakost uvjetâ na jedinstvenom tržištu.

Osim toga, s obzirom na to da Europa prelazi s upravljanja krizom na gospodarski oporavak, kontrola državnih potpora pratit će i olakšati provedbu Mehanizma za oporavak i otpornost. U tom kontekstu Komisija će poduzeti sljedeće:

  • surađivati s državama članicama kako bi se osiguralo da projekti ulaganja koji se podupiru u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost budu u skladu s pravilima o državnim potporama; naime, određena ulaganja u infrastrukturu i izravna potpora građanima nisu obuhvaćeni pravilima o državnim potporama te se mnoge mjere ne moraju prijaviti jer se na njih primjenjuju skupna izuzeća
  • pružati smjernice državama članicama za vodeće projekte ulaganja, među ostalim osiguravanjem predložaka i
  • nastaviti s revizijom ključnih pravila o državnim potporama do kraja 2021. kako bi se omogućila zelena i digitalna tranzicija.

Osim toga, Komisija će procijeniti u kojim bi se područjima pravila o državnim potporama mogla dodatno pojednostavniti kako bi se lakše ostvarili ciljevi oporavka. Komisija će bez odlaganja ocijeniti sve prijave državnih potpora primljene od država članica u kontekstu Mehanizma za oporavak i otpornost.

Pojedinosti

Datum objave
13. listopada 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj