Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak23. lipnja 2022.Predstavništvo u Hrvatskoj

Državne potpore: Komisija odobrila hrvatski program u vrijednosti od milijun eura za potporu proizvođačima sjemena kukuruza u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu

Komisija je utvrdila da je hrvatski program u skladu s uvjetima utvrđenima u Privremenom okviru za krizne situacije.

Državne potpore: Komisija odobrila hrvatski program u vrijednosti od milijun eura za potporu proizvođačima sjemena kukuruza u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu

Europska komisija odobrila je hrvatski program u vrijednosti od milijun eura (7,5 milijuna kuna) za potporu proizvođačima sjemena kukuruza u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu. Program je odobren na temelju privremenog okvira za državne potpore u kriznim situacijama, koji je Komisija donijela 23. ožujka 2022. na temelju članka 107. stavka 3. točke (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), i kojim se potvrđuje da se gospodarstvo Unije suočava s ozbiljnim poremećajima.

Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: Ovim će se programom Hrvatskoj omogućiti da pruži potporu proizvođačima sjemena kukuruza koji su pogođeni povećanjem ulaznih troškova uzrokovanim ruskom invazijom na Ukrajinu i povezanim sankcijama. I dalje podržavamo Ukrajinu i njezin narod. Istodobno nastavljamo blisko surađivati s državama članicama kako bismo osigurali pravodobnu, koordiniranu i učinkovitu provedbu nacionalnih mjera potpore te zaštitili ravnopravne uvjete na jedinstvenom tržištu.

Hrvatska mjera

Hrvatska je Komisiji prijavila program u vrijednosti od milijun eura za potporu proizvođačima sjemena kukuruza u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu.

U okviru tog programa prihvatljivi korisnici imat će pravo na ograničene iznose potpore u obliku izravnih bespovratnih sredstava.

Mjera će biti dostupna poduzećima svih veličina koja posluju u sektoru proizvodnje sjemena kukuruza i koja su pogođena povećanjem cijena električne energije, hrane za životinje i goriva zbog trenutačne geopolitičke krize i povezanih sankcija.

Komisija je utvrdila da je hrvatski program u skladu s uvjetima utvrđenima u Privremenom okviru za krizne situacije. Konkretno, potpora i. neće premašiti 35 000 eura po korisniku i ii. dodijelit će se najkasnije 31. prosinca 2022.

Komisija je zaključila da je hrvatski program potreban, primjeren i proporcionalan za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu države članice, u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (b) UFEU-a i uvjetima utvrđenima u Privremenom okviru za krizne situacije.

Stoga je odobrila tu mjeru potpore u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama.

Kontekst

Komisija je 23. ožujka 2022. donijela privremeni okvir za državne potpore u kriznim situacijama, kojim se državama članicama omogućuje da iskoriste fleksibilnost predviđenu pravilima o državnim potporama radi podrške gospodarstvu u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu.

Privremenim okvirom za krizne situacije predviđene su sljedeće vrste potpora koje države članice mogu dodijeliti:

  • ograničeni iznosi potpore, u bilo kojem obliku, u iznosu od najviše 35 000 eura po poduzeću pogođenom krizom koje posluje u sektorima poljoprivrede, ribarstva i akvakulture te do 400 000 eura po poduzeću pogođenom krizom koje posluje u drugim sektorima gospodarstva,
  • potpora za likvidnost u obliku državnih jamstava i subvencioniranih zajmova i
  • potpora za kompenzaciju visokih cijena energije, koja se može dodijeliti u bilo kojem obliku te će poduzećima, a posebno onima koja su veliki potrošači energije, djelomično nadoknaditi dodatne troškove koji proizlaze iz iznimnih povećanja cijena plina i električne energije. Ukupna potpora po korisniku ne smije prelaziti 30 % prihvatljivih troškova te ni u jednom trenutku ne smije prelaziti 2 milijuna eura. Ako poduzeće pretrpi poslovne gubitke, može biti potrebna daljnja pomoć kako bi se osigurao nastavak gospodarske aktivnosti.  Stoga je intenzitet potpore veći za velike potrošače energije, pa im države članice mogu dodijeliti potpore koje premašuju te gornje granice, u vrijednosti do 25 milijuna eura, a poduzećima koja posluju u osobito pogođenim sektorima i podsektorima do 50 milijuna eura.

Iz područja primjene tih mjera bit će isključeni sankcionirani subjekti i subjekti koji su pod ruskom kontrolom.

Privremeni okvir za državne potpore u kriznim situacijama uključuje niz sigurnosnih mjera:

  • proporcionalnu metodologiju, odnosno zahtjev da postoji veza između iznosa potpore koja se poduzećima može dodijeliti i opsega njihove gospodarske aktivnosti i izloženosti gospodarskim učincima krize,
  • uvjete prihvatljivosti, na primjer definiranjem velikih potrošača energije kao poduzeća kod kojih nabava energenata i električne energije iznosi najmanje 3 % vrijednosti proizvodnje i
  • zahtjeve u pogledu održivosti, kojima se države članice pozivaju da pri dodjeli potpora za dodatne troškove koji proizlaze iz iznimno visokih cijena plina i električne energije razmotre, na nediskriminirajući način, utvrđivanje zahtjevâ povezanih sa zaštitom okoliša ili sigurnošću opskrbe.

Privremeni okvir za državne potpore u kriznim situacijama primjenjivat će se do 31. prosinca 2022. Kako bi se osigurala pravna sigurnost, Komisija će prije tog datuma procijeniti treba li produljiti rok njegove primjene. Osim toga, tijekom razdoblja primjene Komisija će pratiti sadržaj i opseg okvira s obzirom na kretanjâ na energetskim tržištima i drugim tržištima ulaznih materijala te s obzirom na opću gospodarsku situaciju.

Privremenim okvirom za državne potpore u kriznim situacijama dopunjuje se širok spektar mogućnosti za države članice da osmišljavaju mjere u skladu s postojećim pravilima EU-a o državnim potporama.  Na primjer, pravila Unije o državnim potporama omogućuju državama članicama da pomognu poduzećima koja imaju poteškoće s likvidnošću i koja trebaju hitnu potporu za sanaciju. Nadalje, na temelju članka 107. stavka 2. točke (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije države članice mogu poduzećima nadoknaditi štetu izravno uzrokovanu izvanrednim događajima, kao što je ona uzrokovana aktualnom krizom.

Nadalje, 19. ožujka 2020. Komisija je donijela privremeni okvir u kontekstu pandemije koronavirusa. Privremeni okvir u kontekstu COVID-a ažuriran je 3. travnja, 8. svibnja, 29. lipnja i 13. listopada 2020. te 28. siječnja i 18. studenoga 2021.

Verzija ove odluke koja nije povjerljiva bit će objavljena pod brojem predmeta SA.103217 u registru državnih potpora na internetskim stranicama Komisije posvećenima tržišnom natjecanju kad se riješe moguća pitanja u pogledu povjerljivosti podataka. Popis novih odluka o državnim potporama objavljenih na internetu i u Službenom listu dostupan je u elektroničkom biltenu s tjednim novostima o državnim potporama Competition Weekly e-News.

Više informacija o Privremenom okviru za krizne situacije i ostalim Komisijinim mjerama za ublažavanje gospodarskih posljedica ruske invazije na Ukrajinu možete pronaći ovdje.

Pojedinosti

Datum objave
23. lipnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj