Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak14. lipnja 2018.Predstavništvo u Hrvatskoj

Državne potpore: Komisija Hrvatskoj odobrila ulaganja u proširenje Istarskog ipsilona u iznosu od 165 milijuna EUR

Europska komisija odobrila je u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama plan Republike Hrvatske da produlji ugovor s društvom Bina-Istra o koncesiji za Istarski ipsilon. Time je, uz istovremeno ograničavanje narušavanja tržišnog natjecanja, dano...

Pregled stanja u prometu u EU-u 2016.

Povjerenica za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: „Produljenjem koncesije za Istarski ipsilon potaknut će se regionalni rast i ulaganja te istodobno povećati sigurnost građana i smanjiti zagušenje prometa. Našom odlukom omogućuje se proširenje autoceste, uz istodobno ograničavanje mogućeg narušavanja tržišnog natjecanja.”

Istarski ipsilon autocesta je duljine 145 km koja povezuje istarsku regiju s ostatkom Hrvatske. Autocestom se upravlja na temelju koncesije iz 1995., koja je dodijeljena društvu Bina-Istra na razdoblje do 2027. U ožujku 2018. Hrvatska je Komisiji prijavila produljenje ugovora o koncesiji do 2032. Pod određenim uvjetima koji se odnose na otplatu duga društva Bina-Istra koncesija se može produljiti za još do 18 mjeseci.

Produljenjem koncesije omogućit će se društvu Bina-Istra da financira izgradnju drugog kolnika duljine 28 km na sjeveroistočnoj strani Istarskog ipsilona. Procjenjuje se da su za to potrebna ulaganja u iznosu od 165 milijuna EUR.

Komisija je ispitala mjeru u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama za usluge od općeg gospodarskog interesa i pravilima EU-a o javnoj nabavi, prema kojima se društvima pod određenim uvjetima može nadoknaditi dodatni trošak pružanja javne usluge.

U pogledu plana Republike Hrvatske da produlji ugovor o koncesiji za Istarski ipsilon Komisija je utvrdila sljedeće:
• budući da je Hrvatska izmijenila vrijeme trajanja koncesije, koncesionar neće primiti prekomjernu naknadu;
• produljenje koncesije razmjerno je iznosu potrebnom za financiranje radova koji su nužni za izgradnju nove trase kolnika.

Komisija je zaključila da se mjerom potiče rast i aktiviraju ulaganja, uz ograničen utjecaj na korisnike autoceste, u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama i o javnoj nabavi. Na toj je osnovi Komisija odobrila potporu Republike Hrvatske koja se dodjeljuje u obliku produljenja koncesije za Istarski ipsilon.

Kontekst
Ako se društvu koje gradi autoceste i upravlja njima te za to naplaćuje cestarine korisnicima, ugovor o koncesiji produlji (bez ponovnog raspisivanja natječaja), takvo produljenje mora biti u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama i o javnoj nabavi.

U skladu s pravilima EU-a o državnim potporama države članice mogu pod određenim uvjetima dodijeliti potporu za takve infrastrukturne projekte radi poticanja gospodarskog rasta. Neki su od bitnih uvjeta izbjegavanje prekomjerne naknade i osiguravanje učinkovitog tržišnog natjecanja. Konkretno, Komisijina ocjena temelji se na EU-ovu okviru pravila o uslugama od općeg gospodarskog interesa, koji uključuje ocjenjivanje mjere na temelju pravila o javnoj nabavi, posebno na temelju Direktive EU-a o dodjeli ugovorâ o koncesiji (Direktiva 2014/23/EU).

Današnja odluka uslijedila je nakon sličnih odluka Komisije u pogledu francuskog plana obnove autocesta „Plan de Relance autouroutier” i talijanskog plana ulaganja u autoceste.

Verzija ove odluke koja nije povjerljiva bit će objavljena pod brojem predmeta SA.48472 u registru državnih potpora na web-mjestu Komisije posvećenom tržišnom natjecanju kad se riješe moguća pitanja u pogledu povjerljivosti podataka. Popis novih odluka o državnim potporama objavljenima na internetu i u Službenom listu dostupan je u elektroničkom biltenu s tjednim novostima o državnim potporama State Aid Weekly e-News.

Pojedinosti

Datum objave
14. lipnja 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj