Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak22. studenoga 2016.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Druga prilika za poštena poslovanja

Komisija predlaže nov pristup nesolventnosti poduzeća u Europi: promicanje ranog restrukturiranja radi podrške rastu i zaštiti radnih mjesta.

20160505_workers_helmet_calendar.jpg

Europska Komisija danas prvi put predstavlja skup europskih pravila o nesolventnosti poduzeća.

Djelotvorni sustavi nesolventnosti i restrukturiranja ključni su za poticanje gospodarskog rasta i stvaranje radnih mjesta. Tom će se inicijativom poduzećima u financijskim poteškoćama povećati mogućnosti za rano restrukturiranje kako bi se spriječio stečaj i izbjeglo otpuštanje zaposlenika. Njome
će se osigurati da poduzetnici dobiju drugu priliku za poslovanje nakon stečaja, a dovest će i do učinkovitijih i djelotvornijih stečajnih postupaka diljem EU-a.

Kontekst

Uredba o postupku u slučaju nesolventnosti iz 2015. usmjerena je na rješavanje sukoba nadležnosti i zakona u prekograničnim postupcima u slučaju nesolventnosti te se njome osigurava priznavanje presuda povezanih s nesolventnošću diljem EU-a. Njome se ne usklađuje materijalno zakonodavstvo država članica u području nesolventnosti.
Revizija provedbe preporuke iz 2014. o restrukturiranju i pružanju druge prilike pokazala je da se unatoč reformama u području nesolventnosti pravila još uvijek razlikuju i nisu učinkovita u nekim državama. U nekoliko država članica poduzeće se ne može restrukturirati prije no što postane
nesolventno. Što se tiče pružanja druge prilike, i dalje postoje bitne razlike u pogledu trajanja razdoblja otpusta dugova.
Posljedice takvih razlika u pravnim okvirima država članica pravna su nesigurnost, dodatni troškovi za investitore u procjeni rizika, manje razvijena tržišta kapitala i trajne prepreke učinkovitom restrukturiranju održivih poduzeća u EU-u, uključujući prekogranične skupine poduzeća.
U tom je kontekstu u akcijskom planu za uniju tržišta kapitala (EN) iz 2015. najavljena zakonodavna inicijativa o nesolventnosti poduzeća, uključujući rano restrukturiranje i pružanje druge prilike. Cilj je inicijative ukloniti najvažnije prepreke slobodnom protoku kapitala, oslanjajući se na uspješne nacionalne sustave. U strategiji jedinstvenog tržišta najavljena je potpora poduzetnicima donošenjem zakonodavstva kojim se pruža regulatorno okruženje u kojem je moguće pogriješiti, a da se poduzetnici ne boje iskušati nove ideje.
U izvješću petorice predsjednika o dovršetku europske ekonomske i monetarne unije iz lipnja 2015. područje stečajnog prava navodi se kao jedno od najvažnijih uskih grla koja onemogućuju integraciju tržištâ kapitala u europodručju i izvan njega.

Pojedinosti

Datum objave
22. studenoga 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj