Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak18. prosinca 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Brexit: Sporazum o povlačenju u potpunosti se počinje primjenjivati 1. siječnja 2021.

Zajednički odbor EU-a i Ujedinjene Kraljevine danas se virtualno sastao kako bi potvrdio sve službene odluke i druga praktična rješenja povezana s provedbom Sporazuma o povlačenju od 1. siječnja 2021. To je rezultat načelnog dogovora koji su u utorak...

Brexit: Sporazum o povlačenju u potpunosti se počinje primjenjivati 1. siječnja 2021.

Sporazum o povlačenju, a posebno Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, počet će se primjenjivati 1. siječnja 2021. Time se ostvaruje naš opći cilj, a to je zaštita Sporazuma na Veliki petak (Sporazum iz Belfasta) i izbjegavanje tvrde granice na otoku Irskoj, čime se održavaju mir, stabilnost i blagostanje te čuva cjelovitost jedinstvenog tržišta EU-a.

Potpredsjednik Europske komisije Maroš Šefčovič rekao je: Ove smo godine neumorno radili na tome da se tekst i duh Sporazuma o povlačenju poštuju i pretvore u održiva rješenja. Zahvaljujući tim rješenjima poduzećima i građanima u Sjevernoj Irskoj pružena je izvjesnost i stabilnost, a istodobno je očuvana cjelovitost našeg jedinstvenog tržišta. Stoga smo danas napravili važan korak. Obvezujem se da ću pozorno pratiti kako naša sporazumna rješenja funkcioniraju na terenu. U tu će se svrhu Zajednički odbor i dalje redovito sastajati tijekom sljedeće godine.

Zajednički odbor danas je donio pet odluka:

  • četiri odluke o Protokolu o Irskoj i Sjevernoj Irskoj (odluka o praktičnim mjerama u pogledu prisutnosti Unije u Sjevernoj Irskoj, odluka o robi za koju „ne postoji rizik” ulaska na jedinstveno tržište EU-a, odluka o izuzeću subvencija u poljoprivredi i ribarstvu iz pravila o državnim potporama te odluka o ispravljanju pogrešaka i propusta iz Priloga 2. Protokolu) te
  • odluku o proširenju koordinacije sustava socijalne sigurnosti na zemlje EGP-a i Švicarsku (od 1. siječnja 2021.).

Zajednički odbor usto je primio na znanje popis 25 osoba, uključujući pet predsjednika, koje će biti članovi arbitražnog vijeća za mehanizam rješavanja sporova na temelju Sporazuma o povlačenju. Taj će se prijedlog uskoro donijeti.

Budući da je to bio posljednji sastanak prije isteka prijelaznog razdoblja na kraju godine, Zajednički odbor preispitao je i druga glavna područja provedbe: prava građana, financijske odredbe, ostala pitanja povezana s razdvajanjem te Protokol o Gibraltaru i Protokol o suverenim područjima na Cipru.

Zajednički odbor podržao je drugo zajedničko izvješće o provedbi prava na boravak, koje je pripremio posebni Odbor za prava građana. U zajedničkom izvješću navedene su ažurirane informacije o nacionalnim sustavima za regulaciju boravka, ali su sada obuhvaćene i mjere komunikacije, informiranja i pomoći, kojima se podupiru građani EU-a i državljani Ujedinjene Kraljevine. Zajednički odbor odlučio je i da će to zajedničko izvješće objaviti.

Supredsjedatelji su primili na znanje intenzivno i konstruktivno zalaganje stranaka da se olakša neometana prilagodba stanju nakon prijelaznog razdoblja. Stoga su odlučili i da će se Zajednički odbor redovito sastajati tijekom 2021.

Protokol o Irskoj / Sjevernoj Irskoj

Osim odluka koje je danas donio Zajednički odbor, EU i Ujedinjena Kraljevina dale su niz jednostranih izjava kako bi se osigurao uredan, sporazumni pristup provedbi Protokola o Irskoj i Sjevernoj Irskoj jer se njegove temeljne odredbe počinju primjenjivati 1. siječnja 2021.

To uključuje brojna područja, među kojima su granične kontrolne postaje namijenjene kontroli životinja, bilja i od njih dobivenih proizvoda, izvozne deklaracije, opskrba lijekovima, opskrba supermarketa rashlađenim mesom i drugim prehrambenim proizvodima te pojašnjenje o primjeni pravila o državnim potporama u skladu s uvjetima Protokola.

EU i Ujedinjena Kraljevina dogovorili su praktična pravila za predstavnike EU-a koji ostvaruju svoja prava na temelju članka 12. Protokola o Irskoj i Sjevernoj Irskoj. Zahvaljujući tim pravilima predstavnici EU-a imat će potrebne kapacitete kako bi osigurali da tijela Ujedinjene Kraljevine u Sjevernoj Irskoj ispravno provode Protokol, čime će se zaštititi cjelovitost jedinstvenog tržišta EU-a. To u praksi znači da će predstavnici svoje zadaće obavljati u svim lukama ili zračnim lukama u kojima roba i životinje ulaze u Sjevernu Irsku ili izlaze iz nje. Ujedinjena Kraljevina pristala je osigurati odgovarajuću opremu i objekte te stalan pristup u stvarnom vremenu svojim relevantnim informacijskim sustavima i bazama podataka, na terenu i na daljinu, kako bi se omogućila učinkovita provedba prava EU-a na temelju Protokola.

U okviru tih sporazumnih rješenja Ujedinjena Kraljevina pristala je povući sporne klauzule Zakona o unutarnjem tržištu Ujedinjene Kraljevine i neće uvoditi slične odredbe u Zakon o oporezivanju.

Arbitražno vijeće

Današnji Zajednički odbor primio je na znanje popis osoba koje će biti članovi arbitražnog vijeća osnovanog na temelju Sporazuma o povlačenju te je potvrdio njegovo skoro odobrenje. EU i Ujedinjena Kraljevina imat će po 10 redovitih članova arbitražnog vijeća, a pet zajednički odabranih osoba bit će predsjednici arbitražnih vijeća.

Popis sadržava samo osobe neupitne neovisnosti koje posjeduju kvalifikacije potrebne za imenovanje na najvišu sudsku dužnost u svojim državama ili koje su priznati pravni stručnjaci te posjeduju stručna znanja ili iskustvo u području prava Unije i međunarodnog javnog prava.

Kontekst

Ujedinjena Kraljevina povukla se iz Europske unije 31. siječnja 2020. u ponoć. U skladu sa Sporazumom o povlačenju Ujedinjena Kraljevina nalazi se u prijelaznom razdoblju do 31. prosinca 2020.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je sastavni dio Sporazuma o povlačenju, stupio je na snagu 1. veljače 2020. Većina njegovih temeljnih odredbi počet će se primjenjivati tek nakon isteka prijelaznog razdoblja, tj. 1. siječnja 2021.

Istekom prijelaznog razdoblja pravo EU-a o slobodnom kretanju građana EU-a prestat će se primjenjivati na državljane Ujedinjene Kraljevine u EU-u i građane EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini. Sporazumom o povlačenju predviđen je skup pravila kojima se štiti pravo na boravak više od 4 milijuna građana EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini i 1 milijuna državljana Ujedinjene Kraljevine u državama članicama EU-a. Pravilna i pravodobna primjena dijela Sporazuma o povlačenju koji se odnosi na prava građana zajednički je prioritet Ujedinjene Kraljevine, EU-a i njegovih država članica.

Više informacija

Pitanja i odgovori

Više informacija o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije i Sporazumu o povlačenju

Pojedinosti

Datum objave
18. prosinca 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj