Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak29. siječnja 2018.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 2 min

Brexit: Europska komisija ovlaštena za započinjanje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom o prijelaznim aranžmanima

Europska komisija pozdravlja današnju odluku Vijeća za opće poslove (članak 50.) kojom je dopušteno započinjanje pregovora o mogućim prijelaznim aranžmanima nakon uređenog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.

Brexit pregovori

U ovim pregovaračkim smjericama, kojima su dopunjene pregovaračke smjernice iz svibnja 2017. te koje se temelje se na Preporuci Komisije od 20. prosinca 2017., utvrđene su dodatne pojedinosti o eventualnim prijelaznim aranžmanima. Posebno je utvrđeno sljedeće:

  • Neće postojati mogućnost selektivnog pristupa. Ujedinjena Kraljevina nastavit će sudjelovati u carinskoj uniji i na jedinstvenom tržištu (sa svima četirima slobodama). Pravna stečevina Unije u cijelosti će se nastaviti primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj kao da je riječ o državi članici. Stoga bi se na Ujedinjenu Kraljevinu trebale nastaviti primjenjivati obveze utvrđene na temelju sporazuma s trećim zemljama. Sve izmjene pravne stečevine u tom razdoblju trebale bi se automatski primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu.
  • Primjenjivat će se svi postojeći regulatorni, proračunski, nadzorni, pravosudni i izvršni instrumenti i strukture Unije, uključujući nadležnost Suda Europske unije.
  • Od 30. ožujka 2019. Ujedinjena Kraljevina bit će treća zemlja. Stoga više neće biti zastupljena u institucijama, agencijama, tijelima i uredima Unije.
  • Prijelazno razdoblje potrebno je jasno i precizno vremenski odrediti. Trebalo bi trajati najduže do 31. prosinca 2020. Stoga bi se odredbe sporazuma o povlačenju povezane s pravima građana trebale primjenjivati od kraja prijelaznog razdoblja.

U danas donesenim pregovaračkim smjernicama podsjeća se i na potrebu da se rezultati prve faze pregovora, kako su navedeni u Komunikaciji Komisije i zajedničkom izvješću, prenesu u pravne odredbe. Naglašava se da je potrebno dovršiti rad na svim pitanjima povezanima s povlačenjem, uključujući ona o kojima se u prvoj fazi pregovora nije raspravljalo, kao što su opće upravljanje sporazumom o povlačenju i druga važna pitanja, primjerice prava intelektualnog vlasništva, zaštita osobnih podataka i carinska pitanja, koja je potrebno riješiti za uređeno povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a.

Sljedeći koraci

Komisija će u dogledno vrijeme objaviti nacrt pravnog teksta sporazuma o povlačenju, koji će sadržavati i prijelazne aranžmane. Sveobuhvatni sporazum na temelju članka 50. morat će sklopiti Vijeće (članak 50.), Europski parlament i Ujedinjena Kraljevina, u skladu sa svojim ustavnim odredbama.

Kontekst

Europska komisija je 8. prosinca 2017. Europskom vijeću (članak 50.) preporučila da odluči da je u prvoj fazi pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom na temelju članka 50. postignut dovoljan napredak. Na sastanku održanom 15. prosinca čelnici 27 država članica Europske unije potvrdili su da je postignut dovoljan napredak u pogledu prava građana, Irske i financijske nagodbe te su donijeli smjernice za započinjanje druge faze pregovora. To se nadovezalo na rezoluciju Europskog parlamenta od 13. prosinca kojom je potvrđeno da je postignut dovoljan napredak. Europska komisija je 20. prosinca Vijeću (članak 50.) dostavila preporuku da započne razgovore o sljedećoj fazi uređenog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.

I na sljedeću fazu pregovora u cijelosti se primjenjuju smjernice Europskog vijeća (članak 50.) od 29. travnja 2017. te opća načela i postupovni aranžmani za vođenje pregovora iz pregovaračkih smjernica Vijeća od 22. svibnja 2017.

Pojedinosti

Datum objave
29. siječnja 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj