Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak14. travnja 2021.Predstavništvo u Hrvatskoj

Borba protiv trgovine ljudima: nova strategija za sprečavanje trgovine ljudima, razbijanje kriminalnih poslovnih modela, zaštitu i osnaživanje žrtava

Komisija danas predstavlja novu strategiju za suzbijanje trgovine ljudima (2021. – 2025.), usmjerenu na sprečavanje kriminala, privođenje trgovaca ljudima pravdi te zaštitu i osnaživanje žrtava. Od 2017. do 2018. u Europskoj uniji bilo je više od 14...

Borba protiv trgovine ljudima: nova strategija za sprečavanje trgovine ljudima, razbijanje kriminalnih poslovnih modela, zaštitu i osnaživanje žrtava

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas izjavio je: Borba protiv trgovine ljudima dio je našeg rada na izgradnji Europe koja štiti. Trgovci ljudima iskorištavaju njihovu ranjivost. Današnjom strategijom zauzimamo trojni pristup, odnosno kombinacijom zakonodavstva, politike te operativne potpore i financiranja nastojimo smanjiti potražnju, prekinuti kriminalne aktivnosti i osnažiti žrtve tog gnjusnog kaznenog djela.

Povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson izjavila je: Trgovina ljudima zločin je koji ne bi smio postojati u našim društvima. Međutim, kriminalci i dalje trguju žrtvama, uglavnom ženama i djecom, prvenstveno u svrhu seksualnog iskorištavanja. Žrtve smo dužni zaštititi, a počinitelje koji s ljudima postupaju kao s robom moramo privesti pravdi. Provjerit ćemo jesu li postojeća pravila još uvijek svrsishodna i procijeniti mogućnost kriminalizacije korištenja usluga koje pružaju iskorištavane žrtve trgovine ljudima.

Strategija se temelji na sveobuhvatnom pravnom i političkom okviru EU-a za suzbijanje trgovine ljudima, kojemu je ishodište Direktiva o suzbijanju trgovine ljudima. Komisija će nastaviti podupirati države članice u provedbi Direktive te će, prema potrebi, predlagati revizije kako bi se osigurala njezina svrsishodnost. Koordinator EU-a za suzbijanje trgovine ljudima i dalje će imati ključnu ulogu u provedbi te strategije.

Osim toga, strategija je usmjerena na:

  • Smanjenje potražnje koja potiče trgovinu ljudima: Komisija će procijeniti mogućnost utvrđivanja minimalnih pravila EU-a o kriminalizaciji korištenja usluga koje pružaju iskorištavane žrtve trgovine ljudima te će zajedno s nacionalnim tijelima i organizacijama civilnog društva organizirati preventivnu kampanju usmjerenu na visokorizične sektore. Osim toga, razmotrit će jačanje Direktive o sankcijama za poslodavce, predložiti zakonodavstvo o korporativnom upravljanju kako bi se razjasnile odgovornosti poduzeća i pružiti smjernice o dužnoj pažnji kako bi pomogla u sprečavanju prisilnog rada.
  • Razbijanje poslovnog modela trgovaca ljudima, na internetu i izvan njega: Komisija će voditi dijalog s internetskim i tehnološkim poduzećima kako bi se smanjila upotreba internetskih platformi za vrbovanje i iskorištavanje žrtava. Poticat će sustavno osposobljavanje službenika za izvršavanje zakonodavstva i pravosudnog osoblja o načinima prepoznavanja i suzbijanja trgovine ljudima.
  • Zaštita, podupiranje i osnaživanje žrtava, posebno žena i djece: cilj je strategije poboljšati rano prepoznavanje žrtava i uputiti ih na daljnju pomoć i zaštitu, kao i ojačati programe osnaživanja žrtava i olakšati reintegraciju. Komisija će usto financirati rodno usmjereno osposobljavanje i osposobljavanje o potrebama djece kako bi se policijskim službenicima, socijalnim radnicima, službenicima graničnog nadzora i zdravstvenom osoblju olakšalo prepoznavanje žrtava.
  • Promicanje međunarodne suradnje: S obzirom na to da polovinu žrtava identificiranih u EU-u čine državljani zemalja izvan EU-a, suradnja s međunarodnim partnerima ključna je za rješavanje problema trgovine ljudima. EU će se koristiti nizom instrumenata vanjske politike i operativnom suradnjom kako bi pomogao u borbi protiv trgovine ljudima u zemljama podrijetla i tranzita, među ostalim posebnim dijalozima o ljudskim pravima i sigurnosti, pojačanom suradnjom s Vijećem Europe te redovitom i ciljanom komunikacijom, djelovanjem i razmjenom informacija s delegacijama EU-a u partnerskim zemljama. Osim toga, budući akcijski plan za borbu protiv krijumčarenja migranata omogućit će da se trgovce ljudima spriječi u dovođenju žrtava u Europu radi iskorištavanja.

Kontekst

Trgovina ljudima i dalje je ozbiljna prijetnja u EU-u unatoč napretku postignutom proteklih godina. Žrtve su uglavnom žene i djevojke kojima se trguje u svrhu seksualnog iskorištavanja. U trećem izvješću o napretku u borbi protiv trgovine ljudima, objavljenom u listopadu 2020., daje se činjenični pregled postignutog napretka te se iznose obrasci, izazovi i ključna pitanja povezani sa suzbijanjem trgovine ljudima u EU-u.

Budući da su za trgovinu ljudima često odgovorne organizirane kriminalne skupine, strategija za suzbijanje trgovine ljudima usko je povezana sa strategijom EU-a za borbu protiv organiziranog kriminala, koja je također danas predstavljena. Zaštita društva od organiziranog kriminala, a posebno borba protiv trgovine ljudima, prioritet je nove strategije EU-a za sigurnosnu uniju.

U novom paktu o migracijama i azilu naglašena je i važnost ranog prepoznavanja potencijalnih žrtava trgovine ljudima koje nisu iz EU-a.

Više informacija

Komunikacija o strategiji EU-a za suzbijanje trgovine ljudima za razdoblje 2021. – 2025.

Prošireno priopćenje: Strategija EU-a za borbu protiv organiziranog kriminala i strategija EU-a za suzbijanje trgovine ljudima

Informativni članak: Borba protiv trgovine ljudima:

Priopćenje za medije: Borba protiv organiziranog kriminala: nova petogodišnja strategija za jačanje suradnje u EU-u i za bolje korištenje digitalnih alata u istragama

Treće izvješće o napretku u borbi protiv trgovine ljudima

Internetske stranice EU-a o suzbijanju trgovine ljudima

Pojedinosti

Datum objave
14. travnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj