Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak27. svibnja 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Bioraznolikost: U izvješću Europske komisije o napretku EU-a u zaštiti oprašivača naglašena potreba za hitnim djelovanjem

Europska komisija danas je objavila izvješće o provedbi prve Inicijative EU-a za oprašivače, koju je Komisija donijela 2018. kako bi spriječila pad brojnosti divljih kukaca oprašivača. Kukci oprašivači od ključnog su značaja za funkcioniranje...

Bioraznolikost: U izvješću Europske komisije o napretku EU-a u zaštiti oprašivača naglašena potreba za hitnim djelovanjem

Potvrdilo se da je Inicijativa i dalje koristan instrument politike koji omogućuje EU-u, državama članicama i dionicima da se bore s tim problemom. Do kraja 2020. više od trideset djelovanja provedeno je u tri prioritetna područja: poboljšavanje znanja o padu brojnosti oprašivača; otklanjanje uzrokâ koji su doveli do tog stanja i informiranje javnosti i promicanje suradnje u cilju zaustavljanja trenda opadanja. Među ostalim, Komisija je predstavila park oprašivača – interaktivni digitalni alat s ciljem podizanja svijesti o opasnom padu brojnosti oprašivača i pokretanja globalnih djelovanja za njegovo rješavanje. Park oprašivača je virtualni svijet smješten u godinu 2050., u kojem kukci oprašivači praktički više ne postoje. Mnogobrojna djelovanja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te na razini EU-a pokazala su da javnost prepoznaje problem i spremna je djelovati.

U okviru inicijative EU-a za oprašivače razvijen je sustav za praćenje vrsta oprašivača kako bi se bolje razumjelo stanje njihovih populacija i razlozi smanjivanja njihove brojnosti. Taj će se sustav uskoro uvesti u terensku uporabu širom EU-a. Komisija je uspostavila namjenski sustav informacija o oprašivačima te pokrenula niz ciljanih istraživačkih inicijativa.

Ipak, potreban je veći angažman, posebno kako bi se smanjio gubitak staništâ u poljoprivrednim krajobrazima i učinci pesticida. U Strategiji za bioraznolikost za 2030., strategiji „Od polja do stola” i Akcijskom planu za postizanje nulte stope onečišćenja EU je postavio konkretne ciljeve u tom smislu, poput širenja zaštićenih područja i obnove ekosustavâ, promicanja ekološke poljoprivrede, obnove obilježja krajobraza velike raznolikosti na poljoprivrednom zemljištu i znatnog smanjivanja upotrebe pesticida i drugih onečišćujućih tvari u okolišu koje su štetne za oprašivače. Nova strategija EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama i veće ambicije u pogledu klimatske neutralnosti pomoći će ublažiti utjecaj klimatskih promjena na oprašivače.

Izjave članova Kolegija

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius izjavio je: Alarmantno smanjenje brojnosti kukaca koji oprašuju kultivirane i divlje biljke ugrožava sigurnost proizvodnje hrane te naš vlastiti opstanak i prirodu u cjelini. EU je uspostavio namjenske mehanizme politike za zaustavljanje tog trenda, pokrenuo djelovanja u raznim sektorima i ostvario znatan napredak u praćenju oprašivača. Današnje izvješće pokazuje da svakako trebamo poduzeti više kako bismo otklonili glavne uzroke znatnog pada njihove brojnosti. Od iznimne je važnosti sve više uključivati zaštitu oprašivača u Zajedničku poljoprivrednu politiku i zakonodavni okvir za pesticide.

Povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane Stella Kyriakides rekla je: Zaštita naših oprašivača će, zajedno s 50-postotnim smanjenjem upotrebe kemijskih pesticida i rizika od njihove uporabe, i dalje biti jedan od prioriteta u okviru europskog zelenog plana i pridonijet će ostvarivanju ciljeva strategije „Od polja do stola”. Kada donosimo odluke o odobravanju ili zabrani stavljanja na tržište aktivnih tvari u sredstvima za zaštitu bilja, uvijek nastojimo osigurati visoku razinu zaštite pčela i drugih oprašivača.

Povjerenik za poljoprivredu Janusz Wojciechowski izjavio je: Poljoprivreda i sigurnost hrane u velikoj mjeri ovise o oprašivačima, a njihov zabrinjavajući pad brojnosti problem je koji zahtijeva dodatne mjere. Kako je naglašeno u današnjem izvješću, potrebno je posvetiti veću pažnju utjecaju pesticida i gubitku staništa u poljoprivrednim krajobrazima. Budućom poljoprivrednom politikom, u skladu s ciljevima europskog zelenog plana, trebao bi se ovaj problem u velikoj mjeri riješiti, i to uvođenjem viših standarda u pogledu zaštite okoliša i klime. Na primjer, kako bi dobili potpore, poljoprivrednici će trebati posvetiti pozornost bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu. Uz to, u području istraživanja i inovacija, jedan od prioriteta je pronalaženje alternativa uporabi pesticida.

Sljedeći koraci

Komisija će u drugoj polovici 2021. pokrenuti savjetovanja kako bi prikupila mišljenja i potpunije dokaze od stručnjaka, dionika i građana u cilju poboljšavanja Inicijative te utvrđivanja daljnjih mjera za ostvarivanje njezinih dugoročnih ciljeva. Zaprimljene povratne informacije uzet će se u obzir i u skladu s time razmotriti eventualne izmjene Inicijative EU-a za oprašivače.

Kontekst

U Inicijativi EU-a za oprašivače, koja je donesena u lipnju 2018., utvrđuju se strateški ciljevi i skup mjera koje EU i njegove države članice trebaju poduzeti kako bi se riješio problem smanjenja broja oprašivača u EU-u i pridonijelo globalnim nastojanjima za njihovo očuvanje.

Oprašivači su sastavni dio zdravih ekosustava, i bez njih mnogim bi divljim vrstama brojnost opala te bi u konačnici nestale zajedno s organizmima koji o njima ovise, što bi imalo teške ekološke, društvene i gospodarske posljedice. Samo u EU-u četiri petine svih vrsta usjeva i divljih cvjetnjača barem djelomično ovisi o životinjskom oprašivanju.

Više informacija

Izvješće: Napredak u provedbi Inicijative EU-a za oprašivače

Internetske stranice Inicijative EU-a za oprašivače

EU-ova košnica informacija o oprašivačima – digitalni informativni centar za zaštitu oprašivača

Zaštita pčela i odobravanje aktivnih tvari

Reforma zajedničke poljoprivredne politike

Park oprašivača, interaktivni virtualni doživljaj

Pojedinosti

Datum objave
27. svibnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj