Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak23. veljače 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Akt o podacima: Komisija predlaže mjere za pravedno i inovativno podatkovno gospodarstvo

Komisija danas predlaže nova pravila o tome tko može pristupiti podacima koji nastaju u svim gospodarskim sektorima u EU-u i tko ih može upotrijebiti.

Akt o podacima: Komisija predlaže mjere za pravedno i inovativno podatkovno gospodarstvo

Komisija danas predlaže nova pravila o tome tko može pristupiti podacima koji nastaju u svim gospodarskim sektorima u EU-u i tko ih može upotrijebiti. Aktom o podacima osigurat će se pravednost u digitalnom okruženju, potaknuti konkurentno podatkovno tržište, stvoriti poslovne mogućnosti i poboljšati dostupnost podataka za sve. Time će se otvoriti put za nove, inovativne usluge, konkurentnije cijene postprodajnih usluga i popravak povezanih predmeta. Akt o podacima najnoviji je horizontalni sastavni element Komisijine podatkovne strategije i imat će ključnu ulogu u digitalnoj transformaciji, u skladu s digitalnim ciljevima za 2030.

Margrethe Vestager, izvršna potpredsjednica za Europu spremnu za digitalno doba, izjavila je: Želimo potrošačima i poduzećima omogućiti još veću kontrolu nad postupanjem s njihovim podacima time što ćemo pojasniti tko može pristupiti podacima i pod kojim uvjetima. Tim ključnim digitalnim načelom doprinijet ćemo stvaranju stabilnog i pravednog gospodarstva temeljenog na podacima i usmjeravati digitalnu transformaciju do 2030.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton dodao je: Danas smo napravili važan korak prema otvaranju obilja industrijskih podataka u Europi, od čega će korist imati poduzeća, potrošači, javne službe i društvo u cjelini. Dosad se upotrebljavao samo manji dio industrijskih podataka, a potencijal za rast i inovacije golem je. Aktom o podacima osigurat će se razmjena, pohrana i obrada industrijskih podataka uz potpuno poštovanje europskih pravila. Bit će se temelj snažnog, inovativnog i suverenog europskog digitalnog gospodarstva.

Podaci su roba koju istovremeno može koristiti više korisnika, na isti način kao i uličnu svjetlost ili panoramski pogled: njima više korisnika može pristupiti u isto vrijeme i konzumirati ih bez utjecaja na njihovu kvalitetu i bez rizika od iscrpljivanja ponude. Količina generiranih podataka neprestano raste, pa se očekuje da će s 33 zetabajta u 2018. porasti na 175 zetabajta u 2025. Riječ je o neiskorištenom potencijalu jer se 80 % industrijskih podataka nikada ne upotrijebi. Aktom o podacima rješavaju se pravna, gospodarska i tehnička pitanja zbog kojih se podaci nedovoljno upotrebljavaju. Novim će se pravilima povećati količina podataka dostupna za ponovnu upotrebu i na taj bi se način do 2028. trebalo stvoriti dodatnih 270 milijardi EUR BDP-a.

Prijedlog Akta o podacima uključuje:

  • mjere kojima se korisnicima povezanih uređaja omogućuje pristup podacima koje su generirali, a koje često prikupljaju isključivo proizvođači, te dijeljenje takvih podataka s trećim stranama radi pružanja postprodajnih ili drugih inovativnih usluga temeljenih na podacima. Aktom su predviđeni poticaji za proizvođače da nastave ulagati u generiranje visokokvalitetnih podataka, koji obuhvaćaju pokrivanje troškova prijenosa i sprečavanje upotrebe dijeljenih podataka kada to predstavlja izravnu konkurenciju njihovom proizvodu.
  • Mjere za uravnoteženje pregovaračke moći MSP-ova sprečavanjem zlouporabe ugovorne neravnoteže u ugovorima o razmjeni podataka. Akt o podacima štitit će MSP-ove od nepoštenih ugovornih uvjeta koje je nametnula stranka sa znatno jačim pregovaračkim položajem. Komisija će izraditi i tipske ugovorne odredbe kako bi tim poduzećima pomogla da sastave i sklope poštene ugovore o razmjeni podataka.
  • Mjere za tijela javnog sektora u svrhu pristupa i upotrebe podataka iz privatnog sektora koji su potrebni u iznimnim okolnostima, a posebno u slučaju izvanrednog stanja, kao što su poplave i šumski požari ili za provedbu zakonskih ovlasti ako podatke nije moguće dobiti na drugi način. Informacije o podacima potrebne su radi brzog i sigurnog odgovora, a pritom opterećenje za poduzeća treba svesti na najmanju moguću mjeru.
  • Nova pravila koja potrošačima omogućuju učinkovitu zamjenu pružatelja usluga obrade podataka u oblaku i uvođenje zaštitnih mjera protiv nezakonitog prijenosa podataka.

Osim toga, u Aktu o podacima preispituju se određeni aspekti Direktive o bazama podataka koja je donesena u devedesetim godinama prošlog stoljeća radi zaštite ulaganja u strukturirano prikazivanje podataka. Osim toga, posebno se ističe da baze podataka koje sadržavaju podatke s uređaja i predmeta interneta stvari ne bi trebale podlijegati zasebnoj pravnoj zaštiti. Na taj će se način osigurati pristup tim podacima i njihova upotreba.

Potrošači i poduzeća moći će pristupati podacima sa svojeg proizvoda i upotrebljavati ih za postprodajne usluge i usluge s dodanom vrijednošću, kao što je prediktivno održavanje. Zahvaljujući većem opsegu informacija potrošači i drugi korisnici kao što su poljoprivrednici, zračni prijevoznici ili građevinska poduzeća moći će donositi bolje odluke, kao što je kupnja kvalitetnijih ili održivijih proizvoda i usluga i time pridonijeti ciljevima zelenog plana.
Poslovni i industrijski dionici raspolagat će većom količinom dostupnih podataka i imati koristi od konkurentnog podatkovnog tržišta. Pružatelji postprodajnih usluga moći će ponuditi prilagođenije usluge i ravnopravno se natjecati s usporedivim uslugama koje nude proizvođači, a podaci će se moći kombinirati i za razvoj potpuno novih digitalnih usluga.

Komisija je danas u skladu s europskom strategijom za podatke objavila i pregled zajedničkih europskih podatkovnih prostora koji se razvijaju u različitim sektorima i područjima. Više informacija možete pročitati na sljedećoj poveznici.

Pojedinosti

Datum objave
23. veljače 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj