Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak3. siječnja 2023.Predstavništvo u Hrvatskoj

30 godina jedinstvenog tržišta EU-a

Ove godine EU slavi 30. obljetnicu jedinstvenog tržišta, jednog od najvećih postignuća europskih integracija i jednog od njegovih ključnih pokretača.

Jedinstveno tržište EU-a

Europsko jedinstveno tržište, osnovano 1. siječnja 1993., omogućuje slobodno kretanje robe, usluga, ljudi i kapitala diljem EU-a, čime se olakšava život građanima i otvaraju nove mogućnosti za poduzeća.

Tijekom 30 godina jedinstveno tržište dovelo je do nezapamćene tržišne integracije među gospodarstvima država članica, koje služi kao pokretač rasta i konkurentnosti te podupire europsku gospodarsku i političku moć na globalnoj razini. Imao je i ključnu ulogu u ubrzavanju gospodarskog razvoja novih država članica koje su pristupile EU-u, uklanjanju prepreka ulasku na tržište i poticanju rasta.

U novije je vrijeme jedinstveno tržište bilo ključno za pomoć Europi u suočavanju s pandemijom bolesti COVID-19 i energetskom krizom koja je posljedica ruske invazije na Ukrajinu. Očuvanje i jačanje cjelovitosti jedinstvenog tržišta i dalje će biti ključno kako bi se Europi omogućilo da koordinirano odgovori na nove izazove i nastavi podupirati konkurentnost europskih gospodarstava.

Priopćenje za medije na engleskom jeziku

Pojedinosti

Datum objave
3. siječnja 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj